Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

W naszej szkole zajęcia teoretyczne prowadzimy w systemie SPS - http://www.osrodki.systemsps.pl/

Posiadamy oryginalne, licencjonowane programy jak również materiały dydaktyczne oraz możliwość nauki w systemie e-learning!

Zestawy edukacyjne ( płyta CD) z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi. Slajdy i  symulacje sytuacji na drodze. Filmy dydaktyczne o tematyce motoryzacyjnej. Profesjonalny wykład z zasad pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami. e-learning . Zapraszamy.Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, klimatyzację, dostęp do WC,